دانلود آهنگ صدا سوزناکه من رو بیت داش عرفان عرفان

چهارشنبه - 9 نوامبر 2022
دانلود آهنگ صدا سوزناکه من رو بیت داش عرفان عرفان

هم اکنون از لوکس سانگ ♪ دانلود اهنگ صدا سوزناکه من رو بیت داش عرفان با صدای عرفان به همراه تکست و بهترین کیفیت 🎷

Download Old Music BY : ARFAN | SDA SVZNAKH MN RV BYT DASH ARFAN With Text And 2 Quality 320 And 128 On looxsong.ir

آه بنویسین خط من هه هه 🎷⌛

اینجاست که می بینین خط من کیه آه

عرفان خشایار افرا ریویل مهراد هیدن آه آه(ترانه از سایت ) 🎷⌛

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎷⌛

سختی تو راش باشه

خط من 🎷⌛

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎷⌛

همراه من سفر

خط من 🎷⌛

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎷⌛

سختی تو راش باشه

خط من 🎷⌛

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎷⌛

همراه من سفر

خط من 🎷⌛

خط من هفت مرده تو رپ سر داره

هفت خط تو رد بی برگشت با یه 🎷⌛

لشگر از لندن تا من صف داره

آره گفتم لندن پس حتما بایست 🎷⌛

باشه چند خط از مهرک و مهراد

پخش شه دوبی و شمشک و تهران 🎷⌛

همین چند خط پس

همین چند خط بس 🎷⌛

داشی شرمندم وقت خشی و افراست

خطم لشگر سربدار 🎷⌛

بکس خبرچین و خایه مال

تا به حال گذشته 6 سال 🎷⌛

رپ بندا کنار مال ماست امسال

وقت تمومه و تموم دوومت 🎷⌛

زیرزمین رپینو ما پشت بومش

دنیا پی خطمه نومیه خط بده 🎷⌛

آشور تا که تکت تهران دستمه

هر کی که باهام باشه 🎷⌛

هرچی به پاش باشه

سختی تو راش باشه 🎷⌛

خط من

هر جا که من برم 🎷⌛

خسته و در به در

همراه من سفر 🎷⌛

خط من

هر کی که باهام باشه 🎷⌛

هرچی به پاش باشه

سختی تو راش باشه 🎷⌛

خط من

هر جا که من برم 🎷⌛

خسته و در به در

همراه من سفر 🎷⌛

خط من

شنیدی ریویل بودش حالام خشایاره 🎷⌛

میشنوین میرین تو حس کارام خنده داره

خط ما خطرناکه ما 5 تا 🎷⌛

تخت خونی تیکه تیکست صبه تنتو

این خط ماست 🎷⌛

از خونه تکون نخور نکن کفشو پات

اگه حال نمی کنی با ما اینه اخطار 🎷⌛

[Persian Music on ListenPersian]

مهم نیستی اصلا به ک*ر عرفان 🎷⌛

(هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎷⌛

سختی تو راش باشه

خط من 🎷⌛

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎷⌛

همراه من سفر

خط من)2بار 🎷⌛

زاخار بدون وضع خطم خیلی خوبه حالا دیگه

یه خطم رو میزه که از لوله بالا میره 🎷⌛

میره تو خونمون تا که بیام تو موده خوب

دستمونه توتنمون تو طول روز تا که بشه غروب اون 🎷⌛

خورشید چونکه شب مال ماست

دافام میان یکی چپ یکی پایه راست 🎷⌛

چیه چشم نداری ببینی

چشت دراد تا نتونی دیگه از اون چشم تو ببینی 🎷⌛

دورورمون نه کس داره لنزو میذاره

سامانم از پارکینگ داره بنزو میاره 🎷⌛

همون سهرابم طبق معمول هیزو میچاقه

ادامه بذاز عرفان دوباره بیسو بیاره 🎷⌛

ها منم تو استیل خاص خودمم

پابیرون در حال زدن واکسش و تنم 🎷⌛

اینم یه کادوست واسه دافا باز امسال

صدا سوزناکه من رو بیت داش عرفان 🎷⌛

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎷⌛

سختی تو راش باشه

خط من 🎷⌛

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎷⌛

همراه من سفر

خط من 🎷⌛

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎷⌛

سختی تو راش باشه

خط من 🎷⌛

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎷⌛

همراه من سفر

خط من 🎷⌛

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎷⌛

سختی تو راش باشه

خط من 🎷⌛

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎷⌛

همراه من سفر

خط من 🎷⌛

حالا که فهمیدی خط من چیه

پس پسر دیگه 🎷⌛

نیای یه وقت سمت من

چونکه نفر آخر تیغ که دید 🎷⌛

چنان جیغ کشید

تفلکی انگاری ختنه کرد 🎷⌛

🎷⌛

آه بنویسین خط من هه هه 🎷⌛

اینجاست که می بینین خط من کیه آه

عرفان خشایار افرا ریویل مهراد هیدن آه آه(ترانه از سایت ) 🎷⌛

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎷⌛

سختی تو راش باشه

خط من 🎷⌛

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎷⌛

همراه من سفر

خط من 🎷⌛

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎷⌛

سختی تو راش باشه

خط من 🎷⌛

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎷⌛

همراه من سفر

خط من 🎷⌛

خط من هفت مرده تو رپ سر داره

هفت خط تو رد بی برگشت با یه 🎷⌛

لشگر از لندن تا من صف داره

آره گفتم لندن پس حتما بایست 🎷⌛

باشه چند خط از مهرک و مهراد

پخش شه دوبی و شمشک و تهران 🎷⌛

همین چند خط پس

همین چند خط بس 🎷⌛

داشی شرمندم وقت خشی و افراست

خطم لشگر سربدار 🎷⌛

بکس خبرچین و خایه مال

تا به حال گذشته 6 سال 🎷⌛

رپ بندا کنار مال ماست امسال

وقت تمومه و تموم دوومت 🎷⌛

زیرزمین رپینو ما پشت بومش

دنیا پی خطمه نومیه خط بده 🎷⌛

آشور تا که تکت تهران دستمه

هر کی که باهام باشه 🎷⌛

هرچی به پاش باشه

سختی تو راش باشه 🎷⌛

خط من

هر جا که من برم 🎷⌛

خسته و در به در

همراه من سفر 🎷⌛

خط من

هر کی که باهام باشه 🎷⌛

هرچی به پاش باشه

سختی تو راش باشه 🎷⌛

خط من

هر جا که من برم 🎷⌛

خسته و در به در

همراه من سفر 🎷⌛

خط من

شنیدی ریویل بودش حالام خشایاره 🎷⌛

میشنوین میرین تو حس کارام خنده داره

خط ما خطرناکه ما 5 تا 🎷⌛

تخت خونی تیکه تیکست صبه تنتو

این خط ماست 🎷⌛

از خونه تکون نخور نکن کفشو پات

اگه حال نمی کنی با ما اینه اخطار 🎷⌛

[Persian Music on ListenPersian]

مهم نیستی اصلا به ک*ر عرفان 🎷⌛

(هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎷⌛

سختی تو راش باشه

خط من 🎷⌛

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎷⌛

همراه من سفر

خط من)2بار 🎷⌛

زاخار بدون وضع خطم خیلی خوبه حالا دیگه

یه خطم رو میزه که از لوله بالا میره 🎷⌛

میره تو خونمون تا که بیام تو موده خوب

دستمونه توتنمون تو طول روز تا که بشه غروب اون 🎷⌛

خورشید چونکه شب مال ماست

دافام میان یکی چپ یکی پایه راست 🎷⌛

چیه چشم نداری ببینی

چشت دراد تا نتونی دیگه از اون چشم تو ببینی 🎷⌛

دورورمون نه کس داره لنزو میذاره

سامانم از پارکینگ داره بنزو میاره 🎷⌛

همون سهرابم طبق معمول هیزو میچاقه

ادامه بذاز عرفان دوباره بیسو بیاره 🎷⌛

ها منم تو استیل خاص خودمم

پابیرون در حال زدن واکسش و تنم 🎷⌛

اینم یه کادوست واسه دافا باز امسال

صدا سوزناکه من رو بیت داش عرفان 🎷⌛

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎷⌛

سختی تو راش باشه

خط من 🎷⌛

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎷⌛

همراه من سفر

خط من 🎷⌛

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎷⌛

سختی تو راش باشه

خط من 🎷⌛

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎷⌛

همراه من سفر

خط من 🎷⌛

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎷⌛

سختی تو راش باشه

خط من 🎷⌛

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎷⌛

همراه من سفر

خط من 🎷⌛

حالا که فهمیدی خط من چیه

پس پسر دیگه 🎷⌛

نیای یه وقت سمت من

چونکه نفر آخر تیغ که دید 🎷⌛

چنان جیغ کشید

تفلکی انگاری ختنه کرد 🎷⌛

🎷⌛

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند